(Anti) Spam Beleid Sedon Internet Diensten

Versie 0.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2-3-2012

Sedon hanteer een e-mail beleid om te voorkomen dat mailtjes die verstuurd worden vanuit een Sedon e-mailserver aangezien worden als Spam. Indien er via de e-mail servers van Sedon verdachte e-mail wordt verstuurd zouden de IP addressen van Sedon op een blacklist kunnen komen te staan. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat alle via Sedon gestuurde e-mail niet of erg vertraagd aankomt.

Daarom vragen we u bij het versturen van mailings via Sedon zich aan de onderstaande e-mail regels te houden.E-mail Regels

Een geldige afzender

Vele providers controleren of de afzender daadwerkelijk bestaat. Zorg daarom dat u een bestaand e-mail adres gebruikt om te voorkomen dat uw mail niet wordt afgeleverd.


Opt-in

Gebruik alleen e-mailadressen van bestaande klanten en/of andere personen die van te voren toestemming hebben gegeven (opt-in). Maak dus geen gebruik van adressenbestanden die u via een (schimmige) adressenhandelaar heeft gekocht.


Verstuur geen commerciele of ideele inhoud

U mag alleen mailings met een commerciële inhoud versturen aan bestaande klanten over aanbiedingen en reclameboodschappen over producten/diensten die gerelateerd zijn aan producten/diensten van eerdere aankoop van de klant.


Opt-out

Ontvangers moeten zich altijd en gemakkelijk af kunnen melden voor uw mailings, ook al hebben ze wel van te voren toestemming gegeven. Zorg dat dit bijvoorbeeld met 1 of 2 klikken kan, zonder inloggen of opnieuw intypen van het e-mailadres. De kans dat uw e-mail voor spam wordt aangezien en erover geklaagd wordt is dan veel kleiner.


Ongevraagde e-mail is verboden

Het sturen van ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële e-mails aan bedrijven (voorheen ook al aan particulieren) is namelijk verboden (sinds 1 oktober 2009).


Grote Mailing?

Wilt u een grote mailing naar uw klanten versturen? Neem dan eerst even contact op met Sedon om problemen te voorkomen.

Boete

Als u netjes te werk gaat is de kans dat de e-mail servers van Sedon geblokkeerd worden erg klein. Negeert u deze regels en verstuurd u toch spam dan is het mogelijk dan Sedon geblokkeerd wordt. U veroorzaakt hiermee niet alleen voor u zelf overlast maar ook voor andere klanten van Sedon. Indien er een blokkade optreed door het toedoen van een klant zal Sedon de kosten voor het opheffen van deze blokkade doorberekenen. De kosten hiervoor bedragen 250 euro per blacklist.Als u zorgt dat u met dubbel geverifieerde adressen werkt (dubbel opt-in), dan zal dit niet gebeuren.

Naast de boete die wij u kunnen opleggen voor het negeren van deze regels kan de OPTA u ook een boete opleggen van maximaal 450.000 euro per mailing.


Heeft u vragen? Wij staan altijd klaar om u te woord te staan.